Hírek

GZMLE Közgyűlés (Nagypáli, 2020.09.09.)

Tisztelt Tagság!

 

A Göcsej-Zala mente Leader Egyesület meghívja Ön(öke)t a 2020. szeptember 9-én 15:30 órai kezdettel Zalalövőn tartandó Közgyűlésére.

 

Helyszín: Salla Művelődési Központ és Könyvtár (8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.)

Napirendi pontok:

1. 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása

2. Tájékoztatás a Leader helyi pályázati felhívásokkal kapcsolatban

3. Egyebek

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Göcsej- Zala mente Leader Egyesület tagjainak 50%-a+1 fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés 16:00 órakor ugyanazon helyszínen újra összeül és a jelen lévő egyesületi tagok létszámától függetlenül is határozatképes lesz.

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

(Amennyiben mégsem tudna részt venni a Közgyűlésen, kérjük, gondoskodjon képviseletéről meghatalmazással! Köszönjük!)

 

Üdvözlettel: a GZMLE munkaszervezete